headerphoto
Start

promocja

Przygotowanie eventu

Przygotowanie eventu (...) lub innego elementu, poprzez produkcję aż po dostawę pod wskazany adres przez klienta. Nieliczne firmy są niezależne od podwykonawców i posiadają swój własny park maszynowy, pracownię projektową, lakiernię, halę montażową i magazyn. Produkcję powinno poprzedzić dokładne zbadanie produktu promocyjnego, jego wymiarowanie i zważenie, tak aby w późniejszych etapach uniknąć niepotrzebnych błędów przy budowie i montażu np.