headerphoto
Start

Kancelaria notarialna

Aktualne regulacje prawne wymagają dochowania formy aktu notarialnego w przypadku dokonywania niektórych czynności prawnych.

Najpopularniejszą jest umowa o przekazanie nieruchomości - niezależnie pod jakim tytułem prawnym. W takiej sytuacji konieczne jest skorzystanie z usług notariusza. W innym wypadku czynność prawna będzie nieważna już od chwili jej dokonania. Tani notariusz z Wrocławia to osoba, która doskonale zna obowiązujące regulacje kodeksu cywilnego, ustawy o księgach wieczystych oraz innych aktów prawnych, które mają doniosłe znaczenie w obrocie gospodarczym. Sprawia to, że bez problemu ułoży treść umowy, która będzie dla stron wiążąca. Kancelaria notarialna (zobacz przykład tutaj ) za swoje usługi pobiera taksę, która przeważnie zależy od wartości nieruchomości. W każdym jednak wypadku notariusz może udzielić atrakcyjnego rabatu. Sprawi to, że klienci niemal nie odczują taksy. Duże znaczenie ma fakt, że klient co do zasady nie musi przejmować się zupełnie niczym. Wystarczy, aby strony umowy okazały dokumenty tożsamości. Wrocławski notariusz samodzielnie sprawdza stan prawny nieruchomości w określonej księdze wieczystej. Jeżeli jest ona wolna od obciążeń, możliwe jest szybkie dokonanie czynności prawnej. W przypadku, gdy one istnieją, kontrahent zbywcy jest informowany o wszelkich służebnościach czy hipotekach, które obciążają nieruchomość. Wtedy może on podjąć rzetelną decyzję, czy jest zainteresowany określoną transakcję. Takie działania notariusza sprzyjają transparentności obrotu prawnego.

Fotografie:

prawnik


Komentarze zostały wyłączone...